הצהרת פרטיות לגולשי האתר זיגי

אתר זיגי רואה עצמו מחויב לעקרונות של הגנה על פרטיות, והצהרת פרטיות זו מפרטת את גישתנו לסוגיה זו. בעשיית שימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים כלשהם הנך מסכים לכך שזיגי יעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם להצהרת פרטיות זו. אם יש לך שאלות בעניינים אלה, אנא פנה אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת ziggi@ziggi.co